Continue with your language

Weiter mit Ihrer Sprache

Welcome to the Optomess® site of optical 2D and 3D measurement and videomicroscopy

Continue with your language to view the latest

Precision-Video-Microscopes

and

Measuring - Microscopes

Willkommen auf der Optomess® Seite für optische

2D und 3D Messtechnik

und
Präzisions-

Videomikroskope

sowie

Messmikroskope

OPTOMESS Measuring Technique is specialised on precision optical / non contact, tactile or multisensor 3D / 3-axis CNC-steered coordinate measurement machines, videomicroscopes / measuring microscopy, micrometers, profileprojectors, roundness and roughness measuring, allthough special measuring technical solutionsDie Firma
Optomess Messtechnik ist spezialisiert auf die Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von messtechnischen Geräten für den berührungslosen, taktilen oder multisensor 3D Messeinsatz, sowie Messvorrichtungs- Sonderbau nach speziellen Anforderungen: 3D optische & multisensor Koordinatenmessgeräte, Videomikroskope, Messmikroskope, Messmittel, Mikrometer, Rundheits- und Rauhigkeits- Messysteme

Firma
Optomess - Techniki Pomiaru specjalizuje sięe w projektowaniu, produkcji i sprzedażzy urząadzeńn pomiarowych do bezdotykowych, dotykowych lub wielo-sensorycznych aplikacji trójwymiarowego (3D) pomiaru, jak równieżz urząadzeńn pomiarowych specjalnej konstrukcji, dla specjalnych potrzeb Kontroli Jakośsci: trójwymiarowych optycznych i multi-sensorycznych współlrzęednośsciowych maszyn pomiarowych, mikroskopów wideo, sond, czujników, mikrometrów, systemów pomiarowych zaokrąagleńn i szorstkośsci.
website design software